O nás

ON-LINE PŘIHLÁŠKA DO ODDÍLU – dočasně mimo provoz – napište na roman.kadlec@judo.cz

Vážení rodiče, nábor dětí do oddílu probíhá pouze během září, tedy na začátku tréninkového roku. Zařazení  dítěte v jeho průběhu je možné pouze výjimečně v odůvodněných případech.  Na základě předchozí telefonické domluvy  bude zjištěna pohybová úroveň  uchazeče. Podle výsledků zkoušky doporučí zkoušející trenér uchazeči vhodnou tréninkovou skupinu, nebo zahájení docházky v září. Děkujeme za pochopení, vedení oddílu.

BABY JUDO (středa 16:30—17:30) – pro děti v předškolním věku (od 5ti let)

BABY JUDO je všestranná předsportovní příprava dětí v předškolním věku, zaměřená na úpolové sporty. Snažíme  se vypěstovat v dětech  návyky potřebné pro soustavnou sportovní přípravu v pozdějším věku.  Věnujeme se rozvoji síly, rychlosti, obratnosti a vytrvalosti dětí zejména formou zábavných cvičení, her a soutěží.  Děti také získají základní znalosti a dovednosti z oblasti etikety, etiky, pravidel a historie juda.

Baby judo je vhodné pro všechny kluky i holky.  S úspěchem se zapojují i ti, kteří by se v jiných sportech hůře uplatňovali, protože jsou baculatější nebo zdánlivě méně šikovní. Judo je sport opravdu téměř pro každého. Baby judo trénuje ve středu od 16:30 do 17:30. Tréninky této skupiny probíhají v judo sále, kde se věnujeme hlavně přípravným cvičením pro judo a úpolovým hrám, rozvíjíme pohybovou všestrannost dětí.

JUDO DĚTI – ZAČÁTEČNÍCI BASIC 2 (úterý 17:00—18:30) –  pro děti od 3. třídy

JUDO DĚTI – ZAČÁTEČNÍCI BASIC 1 (středa 16:30—17:30) –  pro děti v 1. a 2. třídě

JUDO DĚTI – MÍRNĚ POKROČILÍ  (středa 17:30—19:00) – skupina navazující na baby judo a začátečníky pro jednom roce chození do oddílu, ale pro děti od 7 let do 10 let

JUDO DĚTI – POKROČILÍ (pondělí a čtvrtek 17:30—19:00) 

Děti  je skupina zaměřená na získávání speciálních judistických dovedností. Pěstujeme v dětech  návyky potřebné pro soustavnou sportovní přípravu.  Věnujeme se rozvoji síly, rychlosti, obratnosti a vytrvalosti dětí zejména formou průpravných cvičení, zábavných her a soutěží.  Děti také získají znalosti a dovednosti z oblasti etikety, etiky , pravidel a historie juda.

Začátečníci a mladší děti se učí základní judistické dovednosti jako jsou pády, speciální cvičení a jednoduché techniky pro boj na zemi i v postoji. Své dovednosti dokládají tzv. šerpičkami, což je systém pomocných stupňů technické vyspělosti, který jsme si vytvořili v našem oddíle (viz Judo – šerpičky). Pokročilejší judisté se učí nové techniky pro boj v postoji i na zemi, jejich kombinace a kontrachvaty. Postupně získávají stupně technické vyspělosti – kyu. Zúčastňují se turnajů i dlouhodobých soutěží. Všichni celý rok sbírají za účast a aktivitu na trénincích a turnajích body do celoroční soutěže TOP TEN oddílu. Prvních deset dětí získá na konci kalendářního roku hodnotné odměny a vítěz navíc titul Nejlepší z nejlepších a putovní oddílový pohár na celý další rok. Judo je vhodné pro všechny kluky i holky. Mohou přijít i ti, kteří by se v jiných sportech hůře uplatňovali, protože jsou baculatější nebo zdánlivě méně šikovní. Judo je sport opravdu téměř pro každého. Není bezpodmínečně nutné chodit oba dva tréninky, i když je to pochopitelně lepší. Pokud to jinak nejde, je možné  cvičit i jednou týdně. Tréninky jsou koncipovány tak, aby se děti mohly zapojit kdykoliv v průběhu roku, pokud chcete, přijďte to zkusit, určitě se vám u nás bude líbit.

DOSPĚLÍ (pondělí 19:00—20:30, středa 19:00—20:30 a čtvrtek 19:00—20:30)

Ve skupině dospělých  máme několik závodníků, kteří se zůčastňují  domácích i zahraničních turnajů. Většina z nás se  však věnuje judu na společensko-kondiční úrovni.

Kondiční část je zaměřená na získávání a rozvoj speciálních judistických dovedností. Věnujeme se samozřejmě i rozvoji síly, rychlosti, obratnosti a vytrvalosti. Začátečníci se naučí základní judistické dovednosti jako jsou pády, speciální cvičení a jednoduché techniky pro boj na zemi i v postoji. Také získají znalosti a dovednosti z oblasti etikety, etiky, pravidel a historie juda. Pokročilí judisté studují nové techniky pro boj v postoji i na zemi, jejich kombinace a kontrachvaty. Postupně získávají  žákovské stupně technické vyspělosti – kyu. Trenéři se navíc zúčastňují seminářů a školení, aby  zvýšili  svou kvalifikaci a technickou vyspělost a mohli co nejlépe předávat své zkušenosti ostatním. Získávají mistrovské stupně technické vyspělosti – dany. Nejen děti, ale i dospělí se zúčastňují víkendových technických a letního kondičního soustředění. Společenská část je přinejmenším  stejně důležitá jako část kondiční. Scházíme se často a rádi i mimo tréninky. O víkendech jezdíme na hory, na kola nebo na vodu. Pořádáme různé jednodenní výlety. Čas od času večer posedíme, probereme všechno více i méně důležité …. Judo  je sport opravdu téměř pro každého. Ve skupině dospělých jsou muži i ženy od 15 let až do velmi pokročilého věku. Každý si podle svých zdravotních a časových možností určuje sám, kolik času bude judu věnovat a jestli dá přednost části kondiční nebo bude preferovat spíše část společenskou. Ideální je pochopitelně stíhat obojí. Dospělí trénují  v pondělí od 19.00 do 20.30, ve středu od 19.00 do 20.30 a ve čtvrtek od 19.00 do 20.30 v judo sále. Není bezpodmínečně nutné chodit všechny tréninky, i když je to samozřejmě nejlepší. Stačí cvičit i jednou týdně. Jsme jeden z mála pražských oddílů, který přijímá úplné začátečníky v každém (i pokročilém) věku. Jedinou podmínkou je chuť zkusit něco nového. Takže se nebojte a pokud chcete, přijďte judo vyzkoušet . Určitě se Vám u nás bude líbit.

Oddílové příspěvky:
Středa baby judo 2500 Kč cena za jedno pololetí včetně známky ČSJu
Úterý začátečníci (BASIC 2) 2500 Kč cena za jedno pololetí včetně známky ČSJu
Středa začátečníci (BASIC 1) 2500 Kč cena za jedno pololetí včetně známky ČSJu
Středa mírně pokročilí 2500 Kč cena za jedno pololetí včetně známky ČSJu
Pondělí a středa mírně pokročilí 3000 Kč cena za jedno pololetí včetně známky ČSJu
Pondělí a čtvrtek pokročilí 3000 Kč cena za jedno pololetí včetně známky ČSJu
Pondělí, středa a čtvrtek dospělí 3000 Kč cena za jedno pololetí včetně známky ČSJu

Česká spořitelna – 6192111369 / 0800 VS : 1111 do poznámky napište jméno a příjmení dítěte

                                                     

Na závody je nutné mít v průkazu vloženou licenční kartu – vytištěnou přílohu s QR kódem na rok 2023

  • Pokud ji nemáte, napište Romanovi Kadlecovi (roman.kadlec@judo.cz) a dostanete ji na email.
  • Nezapomeňte si také zkontrolovat platnost lékařské prohlídky!

ROMAN KADLEC
předseda oddílu
trenér dětí a dospělých 4. DAN / trenér 2. třídy / zkušební komisař 2. třídy

JAKUB HORÁK
pokladník oddílu
trenér dětí 1. DAN / trenér 3. třídy
jakub.horak@judo.cz, 603 896 432

EVA KOCOURKOVÁ
trenér dětí a dospělých 2. DAN / trenér 2. třídy

tadeas_resize

TADEÁŠ KOTRBA
trenér dospělých 2. DAN / trenér 3. třídy

IRENA VYTASILOVÁ
trenér dětí 1. DAN / trenér 2. třídy

PETR MELMUKA
trenér dětí a dospělých 2. DAN / trenér 3. třídy / rozhodčí 3. třídy

PETR ŽIVNÝ
trenér dětí a dospělých 1. DAN / trenér 3. třídy

JAROSLAV MACNAR
trenér dospělých 2. DAN / trenér 2. třídy

ZDENĚK GRASSINGER
trenér dětí a dospělých 1. DAN / trenér 2. třídy

EDUARD PRÁT
trenér dětí a dospělých 1. DAN / trenér 3. třídy

DANIEL VANĚK
trenér dětí a dospělých 1. DAN / trenér 3. třídy

ZUZANA KAFKOVÁ
trenér baby judo 2. kyu / trenér 3. třídy

JAN KOCOUREK
trenér dětí 1. KYU / trenér 3. třídy

MICHAL CHINO
trenér dětí 2. KYU / trenér 3. třídy

PETR ŽIVNÝ ml.
trenér dětí 1. KYU / trenér 3. třídy

ONDŘEJ KOCOUREK

kids trainer
trenér dětí 3. KYU / trenér 3. třídy
ondrej.kocourek@judo.cz


VÍT SUCHÁNEK

Vítek Suchánek

trenér dětí 1. KYU / trenér 3. třídy / rozhodčí 3. třídy

LUKÁŠ MELMUKA

Lukáš M.

trenér dětí 1. KYU / trenér 3. třídy

VÍTEK ŠPOULA

trenér dětí a dospělých 1. DAN / trenér 3. třídy
vit.spoula@judo.cz


MATYÁŠ SEMRÁD

trenér dětí 2. KYU / trenér 3. třídy

Historie oddílu JC Tatran Praha sahá hluboko do 70. let minulého století. Nadšení judisté trénovali v Tělovýchovné jednotě Tatran Praha 7, která sdružovala více různých sportů. Mezi nimi byl i oddíl juda. Trenéři juda pořádali i kurzy sebeobrany, o které byl v té době velký zájem. Již před rokem 1989 se podařilo judistům několikrát vycestovat do zahraničí a účastnili se mezinárodních přátelských závodů. Po roce 1989 se judisté rozhodli osamostatnit a založili občanské sdružení Judo Club Tatran Instalace Praha. Slovo Instalace se dostalo do názvu oddílu jako poděkování hlavnímu sponzorovi. Mezi zakladatele občanského sdružení tehdy patřili Radek Podrabský, který se stal i prvním předsedou oddílu, dále Jaroslav Štoček, Jiří Plíva, Dana Satscheková a Bivoj Kalaš. Oddíl ke svým tréninkům využíval tělocvičnu ve Veletržní ulici. Na začátku devadesátých let však byl nucen tyto prostory opustit a bylo nutné najít nové, nejlépe opět na Praze 7. Podařilo se je najít v tělocvičně Sportovního gymnázia Nad Štolou. V těchto prostorách jsme trénovali mnoho dalších let. Díky velikosti tělocvičny se zde mohly rozvíjet i kurzy juda pro děti včetně judistického potěru od 6 let. K hlavním trenérům v té době patřili Jaroslav Štoček a Bivoj Kalaš, Pepa Myslivec a Dana Satscheková. V roce 2006 jsme byli opět nuceni se stěhovat. Opustili jsme prostory Gymnázia nad Štolou a dohodli se se Sokolem Bubeneč. Dóžó jsme sice měli, ale pro nás to byla velká změna. Prostory v Sokole byly o hodně menší než ty, na které jsme byli dosud zvyklí. Ale ani to nás neodradilo a trénujeme zde s radostí doteď. Pořídili jsme si vlastní tatami a děti i dospělí zde trénují dokonce 3x týdně. Za velký úspěch lze považovat vznik tréninkové skupiny baby judo, kam chodí judisté od 5 let, a která je líhní naší závodní elity. Jsme výjimeční tím,  že s judem u nás může začít opravdu každý a v jakémkoli věku, ať už ho považuje za sport, nebo za životní filozofii. To nás odlišuje od ostatních a na to jsme právem hrdí.