O nás

ON-LINE PŘIHLÁŠKA DO ODDÍLU

BABY JUDO (středa 16:30—17:30) – pro děti v předškolním věku

BABY JUDO je všestranná předsportovní příprava dětí v předškolním věku, zaměřená na úpolové sporty. Snažíme  se vypěstovat v dětech  návyky potřebné pro soustavnou sportovní přípravu v pozdějším věku.  Věnujeme se rozvoji síly, rychlosti, obratnosti a vytrvalosti dětí zejména formou zábavných cvičení, her a soutěží.  Děti také získají základní znalosti a dovednosti z oblasti etikety, etiky, pravidel a historie juda.

Baby judo je vhodné pro všechny kluky i holky.  S úspěchem se zapojují i ti, kteří by se v jiných sportech hůře uplatňovali, protože jsou baculatější nebo zdánlivě méně šikovní. Judo je sport opravdu téměř pro každého. Baby judo trénuje ve středu od 16:30 do 17:30. Tréninky této skupiny probíhají v judo sále, kde se věnujeme hlavně přípravným cvičením pro judo a úpolovým hrám, rozvíjíme pohybovou všestrannost dětí.

JUDO DĚTI – ZAČÁTEČNÍCI BASIC 2 (úterý 17:00—18:30) –  pro děti ve 3. až 7. třídě

JUDO DĚTI – ZAČÁTEČNÍCI BASIC 1 (středa 16:30—17:30) –  pro děti v 1. a 2. třídě

JUDO DĚTI – MÍRNĚ POKROČILÍ  (středa 17:30—19:00) – skupina navazující na baby judo a začátečníky pro jednom roce chození do oddílu, ale pro děti od 7 let do 10 let

JUDO DĚTI – POKROČILÍ (pondělí a čtvrtek 17:30—19:00) 

Děti  je skupina zaměřená na získávání speciálních judistických dovedností. Pěstujeme v dětech  návyky potřebné pro soustavnou sportovní přípravu.  Věnujeme se rozvoji síly, rychlosti, obratnosti a vytrvalosti dětí zejména formou průpravných cvičení, zábavných her a soutěží.  Děti také získají znalosti a dovednosti z oblasti etikety, etiky , pravidel a historie juda.

Začátečníci a mladší děti se učí základní judistické dovednosti jako jsou pády, speciální cvičení a jednoduché techniky pro boj na zemi i v postoji. Své dovednosti dokládají tzv. šerpičkami, což je systém pomocných stupňů technické vyspělosti, který jsme si vytvořili v našem oddíle (viz Judo – šerpičky). Pokročilejší judisté se učí nové techniky pro boj v postoji i na zemi, jejich kombinace a kontrachvaty. Postupně získávají stupně technické vyspělosti – kyu. Zúčastňují se turnajů i dlouhodobých soutěží. Všichni celý rok sbírají za účast a aktivitu na trénincích a turnajích body do celoroční soutěže TOP TEN oddílu. Prvních deset dětí získá na konci kalendářního roku hodnotné odměny a vítěz navíc titul Nejlepší z nejlepších a putovní oddílový pohár na celý další rok. Judo je vhodné pro všechny kluky i holky. Mohou přijít i ti, kteří by se v jiných sportech hůře uplatňovali, protože jsou baculatější nebo zdánlivě méně šikovní. Judo je sport opravdu téměř pro každého. Není bezpodmínečně nutné chodit oba dva tréninky, i když je to pochopitelně lepší. Pokud to jinak nejde, je možné  cvičit i jednou týdně. Tréninky jsou koncipovány tak, aby se děti mohly zapojit kdykoliv v průběhu roku, pokud chcete, přijďte to zkusit, určitě se vám u nás bude líbit.

DOSPĚLÍ (pondělí 19:00—20:30 a čtvrtek 19:00—20:30)

Ve skupině dospělých  máme několik závodníků, kteří se zůčastňují  domácích i zahraničních turnajů. Většina z nás se  však věnuje judu na společensko-kondiční úrovni.

Kondiční část je zaměřená na získávání a rozvoj speciálních judistických dovedností. Věnujeme se samozřejmě i rozvoji síly, rychlosti, obratnosti a vytrvalosti. Začátečníci se naučí základní judistické dovednosti jako jsou pády, speciální cvičení a jednoduché techniky pro boj na zemi i v postoji. Také získají znalosti a dovednosti z oblasti etikety, etiky, pravidel a historie juda. Pokročilí judisté studují nové techniky pro boj v postoji i na zemi, jejich kombinace a kontrachvaty. Postupně získávají  žákovské stupně technické vyspělosti – kyu. Trenéři se navíc zúčastňují seminářů a školení, aby  zvýšili  svou kvalifikaci a technickou vyspělost a mohli co nejlépe předávat své zkušenosti ostatním. Získávají mistrovské stupně technické vyspělosti – dany. Nejen děti, ale i dospělí se zúčastňují víkendových technických a letního kondičního soustředění. Společenská část je přinejmenším  stejně důležitá jako část kondiční. Scházíme se často a rádi i mimo tréninky. O víkendech jezdíme na hory, na kola nebo na vodu. Pořádáme různé jednodenní výlety. Čas od času večer posedíme, probereme všechno více i méně důležité …. Judo  je sport opravdu téměř pro každého. Ve skupině dospělých jsou muži i ženy  od 15 let až do velmi pokročilého věku. Každý si podle svých zdravotních a časových možností určuje sám, kolik času bude judu věnovat a jestli dá přednost části kondiční nebo bude preferovat spíše část společenskou. Ideální je pochopitelně stíhat obojí. Dospělí trénují  v pondělí od 19.00 do 20.30 a ve čtvrtek od 19.00 do 20.30 v judo sále. Není bezpodmínečně nutné chodit oba dva tréninky, i když je to samozřejmě nejlepší. Stačí cvičit i  jednou týdně. Jsme jeden z mála pražských oddílů, který přijímá úplné začátečníky v každém  (i pokročilém) věku. Jedinou podmínkou je chuť zkusit něco nového. Takže se nebojte a pokud chcete, přijďte judo vyzkoušet . Určitě se vám u nás bude líbit.

Oddílové příspěvky:
Středa baby judo 2500 Kč zahrnuje cenu za první pololetí a roční známku ČSJu (300 Kč)
Úterý začátečníci (BASIC 2) 2500 Kč zahrnuje cenu za první pololetí a roční známku ČSJu (300 Kč)
Středa začátečníci (BASIC 1) 2500 Kč zahrnuje cenu za první pololetí a roční známku ČSJu (300 Kč)
Středa mírně pokročilí 2500 Kč zahrnuje cenu za první pololetí a roční známku ČSJu (300 Kč)
Pondělí a středa mírně pokročilí 3000 Kč zahrnuje cenu za první pololetí a roční známku ČSJu (300 Kč)
Pondělí a čtvrtek pokročilí 3000 Kč zahrnuje cenu za první pololetí a roční známku ČSJu (300 Kč)
Pondělí a čtvrtek dospělí 3000 Kč zahrnuje cenu za první pololetí a roční známku ČSJu (300 Kč)

nové číslo účtu : Česká spořitelna – 6192111369 / 0800 do poznámky napište jméno a příjmení dítěte

Na závody je nutné mít v průkazu vloženou licenční kartu – vytištěnou přílohu s QR kódem na rok 2023

– pokud ji nemáte, napište Romanovi a pošle Vám jí emailem.

Nezapomeňte si také zkontrolovat platnost lékařské prohlídky!

roman_resize
ROMAN KADLEC
předseda oddílu
trenér dětí a dospělých 4. DAN / trenér 2. třídy / zkušební komisař 2. třídy
roman.kadlec@judo.cz724 841 983

jakub_resize
JAKUB HORÁK
pokladník oddílu
trenér dětí 1. kyu / trenér 3. třídy
jakub.horak@judo.cz, 603 896 432

eva_resize
EVA KOCOURKOVÁ
trenér dětí a dospělých 1. DAN / trenér 2. třídy
eva.kocourkova@judo.cz603 758 771

tadeas_resize
TADEÁŠ KOTRBA
trenér dospělých 1. DAN / trenér 3. třídy
tadeas.kotrba@judo.cz

irena_resize
IRENA VYTASILOVÁ
trenér dětí 1. DAN / trenér 2. třídy
irena.vytasilova@judo.cz, 777 800 885


PETR MELMUKA
trenér dětí a dospělých 1. DAN / trenér 3. třídy
petr.melmuka@judo.cz


DANIEL VANĚK
trenér dětí a dospělých 1. kyu / trenér 3. třídy
daniel.vanek@judo.cz

zuzana_resize
ZUZANA KAFKOVÁ
trenér baby judo 2. kyu / trenér 3. třídy
zuzana.kafkova@judo.cz

ZDENĚK GRASSINGER trenér dětí a dospělých 1. dan / trenér 2. třídy zdenek.grassinger@judo.cz, 603 700 885

petr_resize
PETR ŽIVNÝ 
trenér dětí a dospělých 1. DAN / trenér 3. třídy
petr.zivny@judo.cz


JAN KOCOUREK trenér dětí  1. KYU / trenér 3. třídy
jan.kocourek@judo.cz
MICHAL CHINO trenér dětí  2. KYU / trenér 3. třídy
michal.chino@judo.cz
PETR ŽIVNÝ ml. trenér dětí  2. KYU / trenér 3. třídy
petr.zivny2@judo.cz
ONDŘEJ KOCOUREK trenér dětí  2. KYU / trenér 3. třídy
ondrej.kocourek@judo.cz
LUKÁŠ MELMUKA trenér dětí  2. KYU / trenér 3. třídy
lukas.melmuka@judo.cz


VÍT SUCHÁNEK trenér dětí  2. KYU / trenér 3. třídy
vit.suchanek@judo.cz


MATYÁŠ SEMRÁD
trenér dětí 2. kyu / trenér 3. třídy
matyas.semrad@judo.cz, 731 491 079

Historie oddílu JC Tatran Praha sahá hluboko do 70. let minulého století. Nadšení judisté trénovali v Tělovýchovné jednotě Tatran Praha 7, která sdružovala více různých sportů. Mezi nimi byl i oddíl juda. Trenéři juda pořádali i kurzy sebeobrany, o které byl v té době velký zájem. Již před rokem 1989 se podařilo judistům několikrát vycestovat do zahraničí a účastnili se mezinárodních přátelských závodů. Po roce 1989 se judisté rozhodli osamostatnit a založili občanské sdružení Judo Club Tatran Instalace Praha. Slovo Instalace se dostalo do názvu oddílu jako poděkování hlavnímu sponzorovi. Mezi zakladatele občanského sdružení tehdy patřili Radek Podrabský, který se stal i prvním předsedou oddílu, dále Jaroslav Štoček, Jiří Plíva, Dana Satscheková a Bivoj Kalaš. Oddíl ke svým tréninkům využíval tělocvičnu ve Veletržní ulici. Na začátku devadesátých let však byl nucen tyto prostory opustit a bylo nutné najít nové, nejlépe opět na Praze 7. Podařilo se je najít v tělocvičně Sportovního gymnázia Nad Štolou. V těchto prostorách jsme trénovali mnoho dalších let. Díky velikosti tělocvičny se zde mohly rozvíjet i kurzy juda pro děti včetně judistického potěru od 6 let. K hlavním trenérům v té době patřili Jaroslav Štoček a Bivoj Kalaš, Pepa Myslivec a Dana Satscheková. V roce 2006 jsme byli opět nuceni se stěhovat. Opustili jsme prostory Gymnázia nad Štolou a dohodli se se Sokolem Bubeneč. Dóžó jsme sice měli, ale pro nás to byla velká změna. Prostory v Sokole byly o hodně menší než ty, na které jsme byli dosud zvyklí. Ale ani to nás neodradilo a trénujeme zde s radostí doteď. Pořídili jsme si vlastní tatami a děti i dospělí zde trénují dokonce 3x týdně. Za velký úspěch lze považovat vznik tréninkové skupiny baby judo, kam chodí judisté od 5 let, a která je líhní naší závodní elity. Jsme výjimeční tím,  že s judem u nás může začít opravdu každý a v jakémkoli věku, ať už ho považuje za sport, nebo za životní filozofii. To nás odlišuje od ostatních a na to jsme právem hrdí.