Judo

Judo je bojový sport, který má kořeny v Japonsku. Slovo Judo pochází z japonštiny a v doslovném překladu znamená „jemná cesta“. Cvičenec juda se nazývá judoka, v češtině judista. Pro všechny techniky se používají japonské názvy.

Původ juda je ve starých japonských válečných uměních, zejména pak v umění zvaném jiu-jitsu. Jednalo se o techniky sebeobrany a zahrnovalo údery, kopy, hody, páky a dokonce i útoky mečem nebo nožem.

Ve druhé polovině 19. století vypracoval na základě tohoto umění profesor Jigoro Kano nový systém a nazval ho Kodokan Judo. Pro profesora Jigoro Kano nebyly však důležité jen techniky. Kladl velký důraz také na principy, které mělo judo zprostředkovat:
—  Co nejúčinnější nasazení ducha i těla.
— Vzájemná pomoc směřující k oboustrannému blahu.
— Vítězství poddáním se.

Dnes je judo olympijský sport, který zaujal tisíce lidí na celém světě. Přes změny, které přinesl jeho přirozený vývoj zůstává judo stále uměním, které vychází z principů profesora Kano a vede cvičence k pozornosti k druhým a ohleduplnosti ke sportovnímu partnerovi.


TECHNICKÉ STUPNĚ

Technické stupně v judu jsou rozděleny na žákovské – kyu a mistrovské – dan. Žákovských stupňů je šest od 6. kyu (nejnižší) do 1. kyu (nejvíce pokročilé) a mistrovských stupňů je deset 1. dan (nejnižší) až 10. dan (nejvyšší).

Profesoru Jigoro Kano (1860 – 1938) byl po jeho smrti udělen 11. dan. On je jediným člověkem, který tohoto stupně dosáhl. 12. dan je pro člověka nedosažitelnou metou. Nositelem 12. danu by měl být duch a idea judo.

stupeň název pás barva
6.kyu roko-kjú bílý  bily
5.kyu go-kjú žlutý  
4.kyu ši-kjú oranžový  
3.kyu san-kjú zelený  
2.kyu ni-kjú modrý  
1.kyu ik-kjú hnědý  
1.dan šo-dan černý  
2.dan ni-dan černý  
3.dan san-dan černý  
4.dan jon-dan černý  
5.dan go-dan černý  
6.dan roku-dan černý nebo červenobílý        
7.dan šiči-dan černý nebo červenobílý        
8.dan hači-dan černý nebo červenobílý        
9.dan ku-dan černý nebo červený        
10.dan džú-dan černý nebo červený        

VÁZÁNÍ PÁSU

Uchopte střed pásu a položte jej k pupku.
Veďte konce pásu směrem k zádům, odtud kolem těla znovu dopředu k břichu.
Prostrčte horní konec pod oběma částmi pásu ovinutými kolem těla směrem nahoru a uvažte uzel.
Nyní spojte oba konce pásu druhým uzlem.
Správně zavázaný pás musí těsně přiléhat k tělu a být řádně utažen. Konce pásu by měly dosahovat zhruba do poloviny stehen.

 

ŠERPIČKY

K získání 5. kyu je potřeba získat spoustu nových dovedností a vědomostí. Naučit se gymnastiku, pády a techniky dá začátečníkovi spoustu práce, stejně jako názvosloví, historie, pravidla a etiketa juda. Zvládnout všechno najednou je pro malé judisty (5-8 let) příliš obtížné. Proto jsme v našem oddíle vypracovali systém tzv. šerpiček. Postupné zvládnutí požadavků zkušebního řádu je u nás během přípravného období ohodnocováno šerpičkami v barvě jednotlivých kyu, které si děti po splnění zkoušky přišijí na svůj pásek. Získání co nejvyšší šerpičky je prestižní záležitostí, která výrazně motivuje naše nejmenší členy. Po získání hnědé šerpičky je malý judista připraven hravě složit svou první opravdovou zkoušku a získat vytoužený žlutý pásek.


dožo tělocvična pro judo
tatami žíněnka
judogi kimono
eri límec
sode rukáv
obi pásek
rei pozdrav
zarei malý pozdrav
ritsurei velký pozdrav
tači rei pozdrav v postoji
ukemi pády
mae mawari ukemi pád vpřed
ushiro ukemi pád vzad
joko ukemi pád stranou
sensei učitel
deši žák
tori útočník (ten, kdo provádí chvat)
uke obránce (ten, kdo padá)
hajime zahájení
mate přerušení
soremade konec
osaekomi držení nasazeno
sonomama znehybnění
toketa přerušeno držení
joši pokračujte (po sonomama)
maita vzdát se
gači vítězství
fusen vítězství nenastoupením soupeře
make porážka
yuko pět pomocných bodů
wazari sedm pomocných bodů
ipon vítězství deseti body
shido trestné body
hansoku make vyloučení závodníka
tai tělo
atama hlava
kubi krk
te horní končetina
ude paže
hizi loket
aši dolní končetina
hiza koleno
hara břicho
goši bok
šizej tai základní přirozený postoj
jigo hon tai základní obranný postoj
ajumi aši normální chůze
suri aši normální chůze klouzavými pohyby
cugi aši přísuvná chůze
waza bojová akce v judu
aši waza techniky nohou
te waza techniky paží
nage waza porazy
sutemi waza strhy a překoty
katame waza znehybnění
ne waza znehybnění v boji na zemi
osae komi waza držení
gaeši waza protichvaty
renkoku waza kombinace různých chvatů
jime waza škrcení
kansecu waza páky
hišigi páčení
toku waza osobní technika
cukari nástup do chvatu
bucukari opakované nástupy do chvatů za pohybu
randori cvičný zápas
jakosuko geiku cvičení, při němž si soupeři nekladou odpor
nagi komi cvičení opakovaných hodů bez odporu soupeře
uči komi nástupy do chvatů bez házení soupeře
tandoku renšu nácvik chvatů bez soupeře
uki plout přes bok
harai pohyb koštěte
gari pohyb srpu
kuzuši vychýlení
hapo no kuzuši osm směrů vychýlení
de vpřed
ura vzad
migi vpravo
hidari vlevo
soto vnější
naname šikmo, úhlopříčně
kesa příčně
tate svisle
o velký
ko malý
hon základ
kuzure změna