ZKOUŠKY TRENÉRŮ TATRANU NA I. A II. DAN

Nedávno proběhl u nás v dojo seminář a zkoušky na I. DAN / II. DAN, kterých se účastnila většina trenérů Tatranu.

Rozvoj nových dovedností, zvládnutí všech judo technik a zvyšování technické úrovně patří k pravidelným činnostem všech našich trenérů. Po několikaleté důsledné přípravě úspěšně složili zkoušky na I. DAN trenéři Vítek Špoula, Jakub Horák a Daniel Vaněk. Stejně tak se úspěšné složení zkoušky na II. DAN podařilo Evě Kocourkové, Petru Melmukovi, Tadeáši Kotrbovi a Jaroslavu Macnarovi.

Velký podíl na tomto úspěšném výsledku zkoušek mají rovněž ostatní trenéři Petr Živný ml., Vít Suchánek, Lukáš Melmuka, Ondřej Kocourek a Martin Dymák, kteří absolvovali náročnou přípravu a zkoušku v roli ukeho.

Všem blahopřejeme!