Poděkování

Na tomto místě bychom rádi poděkovali panu Janu Klečkovi, který nám nemalou částkou přispěl na modernizaci našich webových stránek.  Jeho přízně a podpory si velmi vážíme a přejeme mnoho zdraví a úspěchů.

Roman Kadlec

Předseda oddílu