Licenční katrta

V evidenci členů na webu ČSJu  si můžete stáhnout a vytisknout letošní licenční kartu.  Pokud byste měli s tiskem potíže, obraťte se na Zuzanu.

https://evidence.czechjudo.org/EasyUsers.aspx