SEMINÁŘ PRO TRENÉRY – EDUARDO GALÁN PALLAN

Poplatek za seminář: 600,-Kč /osoba
(pražským trenérům poplatek hradí KSJu Praha )
Forma placení: pouze převodem na účet č. 5080998001/5500, v. s. 23509 (do zprávy pro
příjemce uveďte jméno klubu). Uhraďte převodem nejpozději do 4.6.2023.
Pokud potřebujete fakturu kontaktujte ucetni@czechjudo.cz