Aktuální info a platba na druhé pololetí

Vážení rodiče, nábor dětí do oddílu probíhá pouze během září, tedy na začátku tréninkového roku. Zařazení  dítěte v jeho průběhu je možné pouze výjimečně v odůvodněných případech.  Na základě předchozí telefonické domluvy  bude zjištěna pohybová úroveň  uchazeče. Podle výsledků zkoušky doporučí zkoušející trenér uchazeči vhodnou tréninkovou skupinu, nebo zahájení docházky v září. Děkujeme za pochopení, vedení oddílu.

Informace k platbě na druhé pololetí najdete zde : https://www.judo.cz/o-nas/