KRALUPSKÉ JUDOULENÍ 14. 1. 2024

KRALUPSKÉ JUDOULENÍ 14. 1. 2024                větší (od druháků výš, pouze letošní začátečníci!)       12:30 – 15:00 (sraz 12:00 – 12:15)

KRALUPSKÉ JUDOULENÍ 10. 3. 2024

Kralupské judoulení je uzavřená dovednostní soutěž = přátelské mezioddílové setkání judistického potěru, určené výhradně pro úplné začátečníky (bílé pásky), kteří ještě na běžné turnaje nemohou.Náplní jsou průpravné hry a cvičení, […]